СМЕНИ СИ ОБУВКИТЕ

2015 – Европейска година на развитието – начало на промяната към етични и устойчиви под-изпълнителски вериги в обувната промишленост

Пан-европейска кампания за повишаване на информираността относно опасностите от използване на хром при обработката на кожите и относно лошите условия на труд в цеховете за щавене на кожа и производство на обувки, и насърчаване на фирмите, стоящи зад известните марки да покажат съпричастност към устойчиви екологични практики в под-изпълнителските вериги на производство на обувки.