Европейска година на развитието

Кампанията “Смени си обувките“ е част от Европейската година на развитието 2015, която тече под мотото „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“. 2015 година е специална година по отношение на развитието. ЕС е важен играч в защитата на работниците и потребителите от вредни продукти, а също и в прилагането на етични и щадящи околната среда стандарти в под-изпълнителските вериги на обувното производство. Това е първата Европейска година, която третира проблемите на външните за Европейския съюз дейности и робата на Европа в света. Това е възможност да се покаже ангажиментът на Европа към премахването на бедността по света и да се вдъхновят повече европейци с идеите на подпомагане на развитието. Научете повече по темата на https://europa.eu/eyd2015/en.