Как да работим по-добре

Нов доклад представя добри практики за насърчаване и спазване на правата на работещите в обувната индустрия

Участниците в кампанията се надяват да насърчат прогреса в спазването на правата на работниците с нов преглед на добрите практики в обувната индустрия.

“Как да работим по-добре: изследване на добри практики в обувната индустрия” се публикува днес от кампанията „Смени си обувките “.

Участниците в кампанията се надяват, че показаните случаи и препоръки ще насърчат фирмите, федерациите, политиците и други заинтересовани лица да се поучат от работата на другите, като този преглед ще позволи по-добро сътрудничество между работниците, организациите на гражданското общество и брандовете в напредъка им по спазването на правата на човека и due diligence.

Практиките се оценяват според това как те са довели до подобрение в петте ключови области, в които тай-често се нарушават правата на човека в обувната индустрия: подобряване на условията на труд, безопасност на труда, свобода на сдружаване, екологични проблеми и прозрачност и проследимост по пътя на цялата верига за доставка.

“Има много начини, чрез които компаниите прилагат етични правила, и през това изследване може да се види колко различна е тежестта, придавана от различните компании на осигуряването на екологични, органични, сертифицирани материали или справедливи условия и социални придобивки в страните на производство и тези, в които има висок риск от нарушения на правата на човека и стандартите на опазване на природата. Потърсихме различни практики, които представят интегриран подход и са достатъчно прозрачни, за да разкрият повече от обикновен „ангажимент към етично производство“, казват Dominique Muller и Anna Paluszek, автори на този доклад.

Докладът има за цел да покаже добри практики, казуси и добри резултати, които могат да бъдат взети за пример и последвани от други и да сподели с всички заинтересовани лица примери на устойчиви алтернативи в рамките на обувната индустрия. Той не е предназначен да служи като ръководство за пазаруване, нито се опитва да класира по някакъв начин различните брандове.

Докладът представя няколко казуса с различни брандове (включително Ethletic, Veja, Sole Rebels, Nisolo, Po Zu, Pentland, !Think and Van Lier), които работят за по-устойчиви вериги на доставка и крайни продукти, чрез поглед върху етичното и справедливо производство, сътрудничеството с организации на гражданското общество и инициативи с много заинтересовани лица (Multistakeholder Initiatives) и/или екологични материали, разработени без вреда за хората, животните и природата.

Има примери за инициативи на тристранно сътрудничество между основните действащи лица в обувната индустрия, като Fair Wear Foundation, и приложими обвързващи споразумения относно свободата на сдружаване. Съществуват множество сертификационни системи и такива, които предоставят етикети, както частни, така и обществени, които наблюдават условията в обувната индустрия. Докладът представя инициативи, които третират ендемичните проблеми в обувната индустрия по холистичен начин и чрез сътрудничество (включително австрийския Ecolabel, Bluesign, IVN).

Основен извод на доклада е необходимостта от увеличаване на надеждността – за брандовете , по-големи и по-малки, да предявят достоверни претенции, подкрепящи екологичните и/или етични стандарти. Наложително е тези брандове да включват винаги както екологични, така и социални критерии.

„Необходими са промени, които да осигурят смислено прилагане на due diligence от компаниите. При липса на поведение, което подкрепя промяната на терен от производителите  – като справедливо ценообразуване, осигуряващо справедливи условия на труд и достойни работни заплати – ще има твърде слабо подобрение за голямото мнозинство от работещите и техните семейства”, казва Stefan Grasgruber-Kerl от кампанията Смени си обувките.

Пълният доклад How To Do Better можете да откриете на английски език тук.

Share this:

Leave a Reply