Кампанията „Смени си обувките“ проверява етикетите за произход и качество на обувките

Все още има нужда от много работа в областта на екологичното и социално етикетиране на обувките и кожените изделия. Стандартите за предоставяне на еко-етикети трябва да се подобрят, за да бъдат защитени работниците в обувната индустрия, твърди новият доклад, който се публикува днес.

Един от начините компаниите, произвеждащи обувки да работят за подобряване на екологичните и социални стандарти в техните вериги за доставка е да се присъединят към организации, които предоставят етикети и осъществяват мониторинг. За да се оцени качеството на тези етикети днес кампанията „Смени си обувките“ обявява публично доклада си, който прави преглед на различните стандарти за предоставяне на етикети за произ  ход и качество, известни в европейските страни.  Докладът, наречен „Все още много има да се прави“ не само трябва да помогне на гражданите на ЕС при вземането на техните решения за покупки, но трябва да играе ролята на ръководна линия за европейските брандове по отношение на това към коя инициатива за етикетиране или мониторинг е най-добре да си присъединят.

Глобалната обувна и кожена индустрия има много дълга история на допускане на множество нарушения на правата на работещите и неспазване на екологичните стандарти, както и връзки със здравословни проблеми на работниците и потребителите. Според доклада, обувките и кожите, произведени по схемите за етикетиране като Austrian Ecolabel, The Nordic Swan или IVN Naturleder имат положително въздействие върху потребителите и околната среда, но все още е има много да се прави.

Слаби социални критерии

Всички етикети, освен „Austrian Ecolabel on Shoes“ имат много слаби социални критерии. Европейските етикети Ecolabel, Nordic Swan, and IVN Naturleder препращат съм релевантните конвенции на ЕС.

„Пет от прегледаните в доклада дванадесет етикета нямат никакви социални критерии”, казва представител на изследователите. „ Това може да се обясни с факта, че схемите за етикетиране обикновено се насочват към екологични критерии. При това, разглеждайки нарастващия фокус върху социалната устойчивост в обувната и текстилната индустрия и нарастващото съзнание на потребителите в Европа, агенциите за етикетиране би трябвало да бъдат посъветвани да започнат систематична работа по разработването на по-силни социални критерии.”

Добри екологични критерии

Пет от дванадесетте етикета имат разумно добра оценка  по „Екологични критерии“.  Blauer Engel, Austrian Ecolabel on Shoes, IVN Naturleder и the Nordic Swan не само че прилагат прагови стойности, но също и забраняват множество вредни химикали и тежки метали. Този подход се препоръчва за всички етикети: едновременно за да се намали използването на химикали, което е от полза за работещите, за околната среда, за потребителите, но също и за осигуряване схемите за етикетиране да продължат да изпреварват правните изисквания, като REACH, европейските регулации относно химикалите.

При всичко това, остава още много да се направи. Агенциите за етикетиране трябва да разработят по-добри критерии, особено по отношение на социалните проблеми, като достойна работна заплата и по-висока прозрачност във веригата за доставки. Екологичните критерии за тези етикети са над средните за потребителски продукти, но също се нуждаят от подобрения.

От съществено значение е схемите за етикетиране да се раздвижат и да се развият бързо, така че да се осигури наистина да се превърнат и да останат водещи примери, както за брандовете, така и за потребителите.

 

Кампанията „Смени си обувките“ работи с хората като потребители и граждани и настоява за по-добри условия на труд за производителите на нашите кожени обувки. Ние провеждаме изследвания на трудовите и екологични условия в производството на кожи и обувки, които служат за основа на диалога с гражданите на ЕС, политиците и брандовете  в обувната индустрия. Ние си сътрудничим също със синдикати и групи, защитаващи трудовите права и подкрепяме техните искания за по-добри условия на труд в страните на производство. Кампанията „Смени си обувките“ обединява партньори от 15 европейски и 3 азиатски организации.

Докладът Still Much To Do можете да откриете на английски език тук.

Share this:

Leave a Reply