Основни искания

  • Промяна в заплащането и постигане на заплата, с която да се живее достойно
  • Промяна на условията на труд и постигане на безопасни условия на труд
  • Производство на безопасни продукти и прозрачност на подизпълнителските вериги в производството на обувки