От Бангладеш до България – как се обработва кожата за нашите обувки

На 16.11.2017 в рамките на европейска обиколка по инициатива на Смени си обувките в България пристигнаха г-жа Рокея Рафик – директор на неправителствена организация в Бангладеш и застъпник за правата на жените (включително правата на труд и справедливо заплащане) и г-н Ахмад Кутубудин – синдикален лидер с повече от 30 години активна синдикална дейност.

Първата среща, на нашите гости сепроведе в Професионална гимназия по текстил и кожени изделия (ПГТКИ). Срещата е с преподаватели и ученици – бъдещи работници и мениджъри в текстилния и кожарски сектор в България. Домакините посрещнаха гостите от Бангладеш с хляб и сол, поднесени от ученички в национални носии. Проведе се 90 минутна дискусия, по време на която гостите от Бангладеш запознаха учениците и учителите със ситуацията на работещите в сектора в Бангладеш и основните им проблеми и отговориха на въпроси на учителите относно подготовката на кадрите за тази индустрия в Бангладеш.

В рамките на посещението си  г-жа Рафик и г-н Кутубудин се срещнаха с представители на КНСБ в гр. Дупница и посетиха шивашки цех за обувки в Бобов Дол, работещ на ишлеме за италиански доставчик. Гостите разговаряха със собственика на цеха (в който работят 200 души), който ги разведе из цялата сграда, показа им системите за безопасност и работните помещения.  г-жа Рафик и г-н Кутубудин бяха впечатлени от чистотата и наличието на стая за жената, но не пропуснаха да отбележат, че всички работещи бяха жени на най-различна възраст. На въпроса работят ли във фабриката мъже, собственикът отговори, че има 10 мъже, които се занимават с поддръжката на машините и сградата и със системите за охрана на труда.
Собственикът на фабриката подчерта, че работничките имат трудови договори, заплатите им са над минималните и извънредният труд се заплаща по-високо, както е предвидено в кодекса на труда.

Синдикалните лидери от Дупница придружиха гостите и екипа на ф-я ДОИТ до София, където участваха в дискусионната среща в Клуб за дебати „Червената къща“. На срещата бяха обсъдени методите за обработка на кожи, преди те да стигнат в шивашките цехове – именно тогава кожите биват най-агресивно третирани с химикали. Освен това бяхя отбелязани приликите и разликите между фабриките у нас и в Бангладеш. Очаквано срещата провокира дискусия относно възможни мерки за подобряване на работните условия както в Бангладеш, така и в България. 

Share this:

Leave a Reply