Политическата история зад доклада „Тежката действителност на производството на кожа“

Докладът „Тежката действителност на производството на кожа“ е изготвен като част от проекта “Смени си обувките” (CYS) – тригодишен проект в областта „Образование за развитие и повишаване на осведомеността (DEAR) по социални и екологични въпроси“, изпълняван от 15 европейски и три азиатски организации, с финансовата подкрепа на Главния директорат по международно сътрудничество и развитие към Европейската комисия (DG DEVCO)[1]. Фокусирана предимно върху проблемите около кожените обувки, целта на проекта е: “потребителите да стават все по-наясно, че техният начин на живот е свързан с отговорности, и чрез застъпничество подкрепено от по-пълна и подходяща информация, те могат да инициират промяна в политиката, която, в интерес на правата на човека, в крайна сметка ще доведе до подобряване на условията на труд и благосъстоянието на онези, работещи надолу по веригата на производството в обувната индустрия”.

 

Сред другите дейности, проектът включва и изследвания в областта на социалните и екологичните условия на труд в световната верига за производство и доставка на обувки, като се започне от цеховете за щавене, в страни като Китай, Индия и Индонезия, мине се през Турция и Източна Европа и се стигне до Италия. Последната играе важна роля в целия производствен процес, както в щавенето на кожи, така и в целия обувния сектор. Изследването се фокусира основно върху няколко фактора: заплати; рискове за здравето от хром VI; финансови инвестиции и печалби. Тази информация служи за основа на дейностите по проекта, насочени към повишаване на информираността на европейските граждани, чрез публикуване на информационни материали и медийни кампании. Изследването също така подкрепя работата по лобиране, необходимо за решаване на случаи на нарушаване на правата на човека, за да се достигне основната цел на проекта – да се подобрят условията на труд на най-уязвимите работници, навсякъде, където се произвеждат нашите обувки в глобалната верига за производство и доставка.

 

В Италия изследването започна с проучване на щавенето на кожи – първият етап от процеса на производство на кожени обувки. Районът Santa Croce в Тоскана е идентифициран като област на изследванията, тъй като той представлява стратегически център на глобалната верига на доставки. След завършване на проучването, резултатите му бяха публикувани през декември 2015 г. в доклада: ” A tough story of leather” (Тежката действителност на производството на кожа).

 

През Януари 2016, консорциумът CYS беше информиран от DG DEVCO, че две европейски бизнес асоциации – Европейската конфедерация на обувната промишленост (CEC) и Европейската конфедерация на кожената индустрия (COTANCE), са се оплакали на DG GROWTH (директората на ЕК за икономическо и индустриално развитие) относно съдържанието на доклада. Ето защо, на 18 февруари в Брюксел беше проведена пояснителна среща с участието не само на CYS и DG DEVCO, но и неочаквано на DG GROWTH, DG Employment, CEC, COTANCE и UNIC (Италианската асоциация на фабриките за щавене), придружени от юристи от адвокатска кантора Fratini-Vergano.

 

По време на срещата, представителите на UNIC посочиха само неясни възражения срещу доклада, но накрая обявиха, че ще предприемат съдебни действия, ако той не бъде изтеглен от публичното пространство. В същото време, служители на DG DEVCO и DG GROWTH отправиха критики към доклада, твърдейки, че съдържанието му е извън обхвата на проекта. Делегацията на CYS прие, като акт на добра воля, временно да оттегли доклада, за да отговори на критиките, предявени в писмен вид от UNIC и да изчака провеждането на втора среща, насочена към публично обсъждане на резултатите от доклада, преди да го публикува отново.

 

На 4 март UNIC изпрати своите писмени критики и CYS отговори на 21 март. CYS предостави на UNIC, CEC, COTANCE и Европейската комисия подробно писмено изявление в отговор на критиките, повдигнати срещу доклада “A tough story of leather” и посочи всички релевантни източници. Освен това, CYS предложи да се организира в Женева обществена среща на 28 април с COTANCE, включвайки също международни организации като МОТ и търговски синдикати, но COTANCE отказа да участва. Междувременно Südwind, водещата организация на консорциума CYS, е била информирана от служители на DG DEVCO, че поради проблема с доклада, договорът за гранта с ЕК ще бъде преразгледан и може да бъде прекратен. Освен това, DG DEVCO заяви, че ще бъде необходима втора среща в Брюксел, отново при закрити врати, за да се обсъди въпросът.

 

Втората среща се състоя на 2 май, в сградата на DG GROWTH, с участието на същите представители, които се срещнаха на 18 февруари. Докато представители на индустрията твърдяха, че докладът трябва да бъде окончателно изтеглен, тъй като е вреден за техния имидж, а оттам и за икономическия интерес на европейския сектор за щавене, служителите на Европейската комисия заявиха, че докладът излиза извън обхвата на проекта защото изследването не е трябвало да анализира лошите условия на труд в Европа, а само тези в страни извън Европа. Вместо това, ако искаме да се занимаваме с Европа, трябвало да посочим само добрите практики, казаха те. В допълнение UNIC, CEC и COTANCE поискаха CYS да спре разпространението на доклада в независимите медии относно експлоататорските условия на труд в Италия и дори да поиска да изтрият вече публикуваните доклади и телевизионни предавания от онлайн медийни платформи, като например няколко телевизионни предавания за условията на труд в кожарската и обувна промишленост от немската телевизия ARD. Освен това CYS беше призован да изтрие всички статии и публикации от социални медийни канали, които се занимават или се отнасят до констатациите на доклада “A tough story of leather”. CYS отхвърли и двете искания, поставени от UNIC, CEC и COTANCE. Като алтернатива, CYS предложи на представителите на индустрията диалог с външна модерация от опитен държавник във формат с широко участие на заинтересовани страни, но това предложение за съжаление беше отхвърлено.

 

Тъй като консорциумът CYS не получи отхвърляне на конкретни данни и констатации на доклада и тъй като никакви аргументи, доказващи, че докладът е извън обхвата на договора не бяха предоставени, на 3 май докладът отново беше публикуван в мрежата, заедно с критиките, изразени от UNIC[2] и отговорите на CYS[3]. За наше огромно разочарование, полемиката относно доклада от този момент нататък, започна да се отразява отрицателно върху решението на ЕК за изплащане на финансовите вноски по проекта. Консорциумът на проекта, в средата на втората си година, беше в очакване на транша за 2016, който, съгласно договора, трябваше да бъде предоставен до 31 май. На 04 май консорциумът беше информиран по електронната поща, че вноската е спряна за неопределено време, тъй като разходите по проекта през 2015 г. във връзка с доклада на Италия са в процес на преразглеждане. Това постави всички НПО в консорциума в тежки финансови затруднения. Тълкувайки преустановяването на плащанията като опит за блокиране на италианския доклад, CYS информира група от членове на Европейския парламент за това развитие.

 

На 15-ти юни 26 членове на Европейския парламент изпратиха на Neven Mimica, комисар за международно сътрудничество и развитие, писмо с искане за обяснение на преустановяването на изплащането на вноската[4]. В резултат на това, на 29 юни 90% от транша за 2016 беше изплатен на консорциума, а останалите 10% – задържани в очакване на проверка за съответствие с договорните условия, както е посочено в отговора от Neven Mimica. Никога не получихме официално известие от ЕК относно договорни нарушения, но според информацията, събрана чрез различни неформални контакти, консорциумът осъзна, че това, което е заложено на карта е италианският доклад и неговата политическа значимост.

 

С цел да се избегнат по-нататъшни условия за разпространението на доклада “A tough story of leather”, за да се освободи останалата част от вноската за втората година, както и да се гарантира развитието на всички планирани дейности на CYS, консорциумът реши да премахне логото на ЕС от корицата на доклада, да плати за всички свързани с него разходи от собствените средства на своите организации, и да го публикува отново във всички страни на партньорската мрежа CYS с логото на проекта и логата на всички партньори. В същото време, категорично осъждайки всяка форма на натиск върху Европейската комисия от страна на икономическите лобита, CYS насърчава всички политически партии, синдикати и социални формации да наблюдават и следят това лобиране, за да се гарантира, че Европейската комисия не е подчинена на тези сили, а вместо това насърчава и защитава правата на човека по света.

Доклада можете да откриете тук.

[1] European Year for Development (EYD) 2015 – Starting point of the way to an ethical and sustainable shoe supply chain (DCI-NSAED/2014/ 353-107)

[2] http://www.abitipuliti.org/changeyourshoes/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/UNIC_comments_353-107-Feb16-Final-2.pdf

[3] http://www.abitipuliti.org/changeyourshoes/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/CYS-Answers_to_UNIC.pdf

[4] For any information about the initiative of the members of the European Parliament, please contact the office of Mr Cofferati MEP – http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96915/SERGIO+GAETANO_COFFERATI_home.html

Share this:

Leave a Reply