Ресурси

Ново:  Внимавай къде стъпваш!

Доклади и проучвания

Factsheet: Добри практики в обувната индустрия

Factsheet: Просто обувки

Factsheet:  Да поправим модата!

Factsheet: Истинската цена на нашите обувки

Пълният доклад е достъпен на английски език тук.

Factsheet: Няма оправдания за надомната работа
Пълният доклад е достъпен на английски език тук.

Политическата история зад докладаТежката действителност на производството на кожа
Пълният доклад е достъпен на английски език тук.

Factsheet: Да повървим миля с техните обувки

Тестване за шест-валентен хром в обувките

Factsheet: Обувките стъпкаха правата на работниците – проучване в 23 компании от глобалната обувна промишленост. Пълният доклад е достъпен на английски език тук.

Factsheet: Трудът, висящ на връзки за обувки – Действителността на работниците в периферията на европейската обувна индустрия. 

Доклад: Трудът, висящ на връзки за обувки

Factsheet: Tricky Footwork – Борбата за трудовите права в китайската обувна промишленост

Factsheet: По мярка ли са обувките ви?

Социален и екологичен доклад – Европейска кожарска индустрия

Европейско проучване на нагласите на потребителите

Карта на кожарската промишленост в България

Експортен профил на кожарската промишленост в България


Медийни материали

Press Release – стартиране на “Смени си обувките”

Рекламни материали