Monthly Archive for: ‘2 years ago’

Резултати от тестване на кожени обувки за наличие на токсичния шест-валентен хром (Хром VI)

Съобщение за пресата: Доклад относно токсичните вещества в кожените обувки Автор: Лиза Кернегер 28 септември 2016   64 чифта кожени …

Read More