Контакти

Фондация “Джендър образование, изследвания и технологии”

България, София 1000, п.к. 963
Tел.: +359.2.988.7855, факс: +359.2.988.7856
Email: gert@mbox.contact.bg
Web: www.gert.ngo-bg.org